זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות ל - אלונה בניית אתרים A.zed creative web design & web Developer ©.
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי אתר זה, שייכות ל אלונה בניית אתרים A.zed creative web design & web Developer ©.
זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אלונה בניית אתרים A.zed creative web design & web Developer ©.
אחריות
השרות מוצע באתר זה כמות שהוא "As Is" המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.
 זכויות יוצרים על תמונת העיגולים שמורות לאתר  : copypast.co.il שתרגם את A-Website-Designed-Infographic לעברית.
ול : A Website Designed was created by John Furness of Simple Square. © 2011 - All rights reserved
ציטוטי עיצוב - תורגמו מתוך על קצה המזל http://mokokoma.co.za